23 Σεπτεμβρίου 2010

Για να αποφεύγουμε τα λάθη...

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά κάποιοι γενικοί κανόνες που θα μας βοηθήσουν να αποφύγουμε τα πολλά ορθογραφικά λάθη... Γι αυτό, αυτοί τουλάχιστον δεν πρέπει να μείνουν αδιάβαστοι!!!