23 Σεπτεμβρίου 2010

Για να αποφεύγουμε τα λάθη...

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά κάποιοι γενικοί κανόνες που θα μας βοηθήσουν να αποφύγουμε τα πολλά ορθογραφικά λάθη... Γι αυτό, αυτοί τουλάχιστον δεν πρέπει να μείνουν αδιάβαστοι!!! 

• Τα ρήματα της ενεργητικής φωνής στο α' ενικό πρόσωπο τελειώνουν πάντα σε –ω (ποτέ σε ο), π.χ. τρέχω

• Τα ρήματα της ενεργητικής φωνής στο β' και γ' ενικό πρόσωπο τελειώνουν πάντα σε –ει (ποτέ σε –η ή –ι ή –οι ή -υ), π.χ. τρέχεις, τρέχει

• Τα ρήματα της παθητικής φωνής στο α', β', γ' ενικό και στο γ' πληθυντικό πρόσωπο τελειώνουν πάντα σε –αι (ποτέ σε –ε), π.χ. κάθομαι, κάθεσαι, κάθεται, κάθονται 

• Τα ρήματα της παθητικής φωνής στο α' και β' πληθυντικό πρόσωπο τελειώνουν πάντα σε –ε (ποτέ σε –αι), π.χ. καθόμαστε, καθόσαστε

• Τα θηλυκά ουσιαστικά με –η, π.χ. η φωνή

• Τα ουδέτερα ουσιαστικά με –ι, π.χ. το κουτί

• Τα ουδέτερα ουσιαστικά με –ο, π.χ. το βιβλίο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου