26 Φεβρουαρίου 2011

Το Τρίγωνο


Τρίγωνο είναι το πολύγωνο που - όπως λέει και το όνομά του - έχει τρεις γωνίες αλλά και τρεις πλευρές. Τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΒ, ΒΓ, και ΓΑ  με την επιφάνεια που περικλείουν αποτελούν το τρίγωνο ΑΒΓ.

Τα κύρια στοιχεία του τριγώνου ΑΒΓ είναι:
1. Πλευρές: ΑΒ, ΒΓ, και ΓΑ
2. Γωνίες: Α, Β, και Γ

22 Φεβρουαρίου 2011

Γωνίες, είδη γωνιών και μέτρηση

Στην ευκλείδεια γεωμετρία, γωνία είναι το γεωμετρικό σχήμα που αποτελείται από δύο ημιευθείες με κοινή αρχή. Το σημείο Ο λέγεται κορυφή της γωνίας και οι ημιευθείες ΟΑ και ΟΒ λέγονται πλευρές της γωνίας. Υιοθετώντας δεξιόστροφο προσανατολισμό, το γραμμοσκιασμένο υποσύνολο του επιπέδου λέγεται εσωτερικό και το μη γραμμοσκιασμένο, εξωτερικό της γωνίας.

Η γωνία ονομάζεται με τρία κεφαλαία γράμματα, όπου το γράμμα της κορυφής μπαίνει στη μέση (ΑΟΒ ή ΒΟΑ), βάζοντας από πάνω του το σύμβολο της γωνίας (^) ή μόνο με το γράμμα της κορυφής (Ο) με από πάνω το σύμβολο της γωνίας ή με ένα μικρό γράμμα (α) και πάντα το σύμβολο της γωνίας από πάνω του...

19 Φεβρουαρίου 2011

Ανεξάρτητες και εξαρτημένες προτάσεις

Πρόταση λέγεται μια σειρά από λέξεις, η οποία περιλαμβάνει οπωσδήποτε ένα ρήμα και έχει δικό της, αυτοτελές νόημα. Με την πρόταση παρουσιάζουμε τη σχέση μιας ονοματικής φράσης (ή λέξης που την αντικαθιστά, π.χ. αντωνυμίας) με αυτά που περιγράφει το ρήμα (και η ρηματική φράση)
π.χ. Η Μαρία (ονοματική φράση) κοιμάται (ρήμα).

Η ονοματική φράση είναι το υποκείμενο της πρότασης
Το ρήμα και οι λέξεις που πάνε μαζί του φτιάχνουν τη «ρηματική φράση».

12 Φεβρουαρίου 2011

"Από το Βαλεντίνο σου..." Η αληθινή ιστορία!!!


Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου πλησιάζει και έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι ακριβώς γιορτάζεται και γιατί. 

Η καθιέρωση λοιπόν της "μέρας των ερωτευμένων", πηγάζει από μια προσπάθεια της Καθολικής Εκκλησίας να καταργήσει μια δημοφιλή τελετή γονιμότητας, με τον ξυλοδαρμό και αποκεφαλισμό ενός από τους μάρτυρές της. 

8 Φεβρουαρίου 2011

Πρόσθεση και αφαίρεση ετερωνύμων κλασμάτων


Όπως είναι γνωστό, ο παρονομαστής σε ένα κλάσμα φανερώνει τον αριθμό των ίσων μερών που έχει χωριστεί ένα σύνολο. Επομένως, όταν έχουμε δύο κλάσματα με διαφορετικούς παρονομαστές, δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε την οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ τους, αφού μιλούμε για δύο τελείως διαφορετικά μεγέθη.

5 Φεβρουαρίου 2011

Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο

Κοινό πολλαπλάσιο (Κ.Π.) δύο ή περισσοτέρων αριθμών λέγεται κάθε ακέραιος, πλην του μηδενός, που είναι πολλαπλάσιο όλων αυτών των αριθμών. Δείτε στον παρακάτω πίνακα κάποια από τα πολλαπλάσια των αριθμών 2, 3, και 6.

2 Φεβρουαρίου 2011

Κριτήρια διαιρετότητας

Είναι αλήθεια ότι η πιο επίπονη – και πιο επιρρεπής σε λάθη – πράξη από τις τέσσερις, είναι η διαίρεση. Προκειμένου λοιπόν να διευκολυνθούμε και να αποφύγουμε κάποια βασικά σφάλματα ακολουθούμε ορισμένους κανόνες που μας βοηθούν να διακρίνουμε εύκολα και γρήγορα αν ένας ακέραιος αριθμός διαιρείται ακριβώς από έναν άλλο. Οι κανόνες αυτοί ονομάζονται κριτήρια διαιρετότητας.

Ας δούμε ποια είναι λοιπόν...