1 Μαρτίου 2012

Δεκαδικοί Αριθμοί, Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση με το 10, 100, 1000...


ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Το ύψος του Γιώργου είναι 1m και 40 εκατοστά και λέμε ότι είναι 1,40m.

Τα μήλα που αγοράσαμε ζυγίζουν 3 κιλά και 450 γραμμάρια και γράφουμε 3,450 κιλά.

Οι παραπάνω αριθμοί λέγονται δεκαδικοί αριθμοί και αποτελούνται από δύο μέρη: το ακέραιο και το δεκαδικό που χωρίζονται μεταξύ τους με την υποδιαστολή...