28 Ιανουαρίου 2016

Απλοποίηση κλασμάτων

Πολλές φορές στις αριθμητικές παραστάσεις και στις εξισώσεις, μπορούμε να αποφύγουμε πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις με μεγάλους αριθμούς χρησιμοποιώντας ιδιότητες των ισοδύναμων κλασμάτων.

Απλοποίηση είναι μια διαδικασία με την οποία δημιουργείται ένα ισοδύναμο κλάσμα με μικρότερους όρους. Για να το πετύχουμε αυτό διαιρούμε και τους δύο όρους (αριθμητή και παρονομαστή) με τον ίδιο αριθμό. Όταν φτάσουμε στο σημείο που ένα κλάσμα δεν μπορεί να απλοποιηθεί περισσότερο, δεν υπάρχει δηλαδή αριθμός που να διαιρεί ακριβώς και τον αριθμητή και τον παρονομαστή, τότε το κλάσμα λέγεται ανάγωγο.

Ας πάρουμε από την αρχή τα πράγματα και από τα πολύ απλά θα φτάσουμε στα πιο σύνθετα...