1 Μαρτίου 2012

Δεκαδικοί Αριθμοί, Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση με το 10, 100, 1000...


ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Το ύψος του Γιώργου είναι 1m και 40 εκατοστά και λέμε ότι είναι 1,40m.

Τα μήλα που αγοράσαμε ζυγίζουν 3 κιλά και 450 γραμμάρια και γράφουμε 3,450 κιλά.

Οι παραπάνω αριθμοί λέγονται δεκαδικοί αριθμοί και αποτελούνται από δύο μέρη: το ακέραιο και το δεκαδικό που χωρίζονται μεταξύ τους με την υποδιαστολή...
Οι δεκαδικοί αριθμοί χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να εκφράσουμε με ακρίβεια κάποιες μετρήσεις μεγεθών που είναι μικρότερα από την ακέραιη μονάδα.


Το πρώτο ψηφίο του δεκαδικού μέρους φανερώνει τα δέκατα, το δεύτερο τα εκατοστά, το τρίτο τα χιλιοστά κτλ.

Για παράδειγμα στον αριθμό 8.512,568 έχουμε

χιλιάδες
εκατοντάδες
δεκάδες
μονάδες

δέκατα
εκατοστά
χιλιοστά
8
5
1
2
,
5
6
8

Δεν ξεχνώ: Στο ακέραιο μέρος η ονοματολογία των ψηφίων έχει κατάληξη -άδες

Η αξία ενός δεκαδικού αριθμού δεν αλλάζει, αν στο τέλος του προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε όσα μηδενικά θέλουμε.

π. χ. 0,3 = 0,30 = 0,300 κ. ο. κ.

Κάθε ακέραιο μπορούμε να τον μετατρέψουμε σε δεκαδικό αν βάλουμε στο τέλος του υποδιαστολή και προσθέσουμε όσα μηδενικά θέλουμε (συνήθως βάζουμε δύο)

π.χ. 23 = 23,00


ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 10, 100, 1000…

Όταν πολλαπλασιάζω έναν αριθμό με το 10, 100, 1000 και γενικώς με πολλαπλάσια του 10 ακολουθώ έναν πολύ απλό κανόνα:

Γράφω τον αριθμό και προσθέτω τόσα μηδενικά, όσα έχει το πολλαπλάσιο του 10, δηλαδή:

54 Χ 100 = 5400

Μερικά ακόμη παραδείγματα:

23 Χ 10 = 230
42 Χ 1000 = 42.000
86 Χ 10.000 = 860.000


Αν τώρα πολλαπλασιάζω έναν δεκαδικό αριθμό με πολλαπλάσιο του 10, δεν αλλάζει πολύ η διαδικασία, απλά αντί να προσθέσω τα μηδενικά, μετακινώ την υποδιαστολή τόσα ψηφία δεξιά όσα είναι τα μηδενικά του πολλαπλάσιου του 10, π.χ.

 
Για να διαιρέσω έναν δεκαδικό αριθμό με το 10, 100, 1000 κλπ, απλά μετακινώ την υποδιαστολή τόσα ψηφία αριστερά, όσα είναι τα μηδενικά.


Αν δεν υπάρχουν αρκετά ψηφία αριστερά από την υποδιαστολή, σε κάθε «λακούβα», βάλε ένα μηδενικό.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου